படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

விவசாயிகள் சலுகைக் கட்டணத்தில் வேளாண் பட்டம், சான்றிதழ் படிப்பு படிக்கலாம்!

13pongl1

கோவை: விவசாயி என்பவன் கைநாட்டாகவே இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. விவசாயிகள் நினைத்தால் பட்டம் மற்றும் சான்றிதழ் [ தொடர்ந்து படிக்க... ]