படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

வெப்பமயமாகும் வட துருவம்… பனிப் பகுதி குறைந்து தாவரங்கள் அதிகரிப்பு!

733097main1_Northern_ndvi_FINAL-673

படோசனா: வட துருவப் பகுதிகளில் வெப்பம் அதிகரித்து வருகிறது. இதுவரை வெண்பனிப் படலமாகக் காட்சி தந்த வட துருவப் [ தொடர்ந்து படிக்க... ]

பிளாஸ்டிக் பைகளுக்கு பை சொல்வோம்.. மஞ்சள் பைக்கு மாறுவோம்!

NoToPlasticBagsLogoMed

இன்னும் பல நூறு ஆண்டுகள் போனாலும், பூமியை விட்டு அகற்றவே முடியாத நச்சாக அச்சுறுத்தி வருகிறது பிளாஸ்டிக் [ தொடர்ந்து படிக்க... ]